Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s využitím osobních údajů

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Udělujete tímto souhlas spolku WATER SPORTS CLUB, z.s., se sídlem Na Václavce 1202/10, Smíchov,

150 00 Praha 5, IČ: 22817123, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 68933 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovával tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení – rodné číslo – adresa

2. Jméno, příjmení, rodné číslo a adresa je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, evidence plnění, našich oprávněných zájmů a marketingových účelů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1. Písm. a) Nařízení (GDPR) zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) moje

– fotografie – videa

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. facebook, Instagram, Twitter, apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Veškeré uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

4. Příjemci osobních údajů

Spolek WATER SPORTS CLUB, z.s. spolupracuje s různými subjekty, kteří pro ni pokrývají dílčí činnosti, které zajišťují předmět jejího podnikaní. Jde zejména o poskytovatele administrativní a technické podpory aktivit jako: správce IT, správce CRM systému, účetní, právník společnosti a zajištění dalších služeb (např. přepravy zboží) atd. Těmto osobám společnost osobní údaje poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro daný účel. S každým subjektem je uzavřena zpracovatelská smlouva o zpracování osobních údajů. Jejich seznam je možné získat na základě písemné žádosti zaslané na sídlo spolku WATER SPORTS CLUB, z.s. nebo na emailovou adresu info@water-sports.cz.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.